Prezi szerű prezentációk készítése szabad szoftveres eszközökkel

Típus: 
előadás
Előadó: 
Virágh János
Szervezet: 
SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport
12:00
Kamaraterem (földszint)
általános

A Beamer a TeX/LaTeX infrastruktúrát használó nagy tudású prezentációkészítő eszköz. Az előadásban főleg ezzel foglalkozunk, de áttekintjük az egyéb (PS, PDF, Webes) technológiákon alapuló prezentációkészítő programokat is.

Prezentáció